Obrazy barokowe

Tematem sztuki barokowej były najczęściej motywy religijne, mitologiczne oraz historyczne. Coraz częściej malowano martwą naturę oraz pejzaże, które zyskały dużą popularność. Obrazy z epoki baroku naszpikowane były bogatą symboliką oraz cechowała je stosowana na szeroką skalę gra światłocienia oraz perspektywy. Najważniejszym ośrodkiem malarstwa barokowego była Italia, a prym wśród malarzy wiedli m.in. Michał Anioł, Caravaggio, czy Reni Guido. Malowidła naścienne cechował tzw. iluzjonizm, który polegał na dążeniu do wywołania złudzenia rzeczywistości na obrazie. Mówiąc o obrazach barokowych nie sposób pominąć Hiszpanii, gdzie styl barokowy był prawdziwym złotym wiekiem dla malarstwa w tym kraju oraz Flandrii i sąsiadującej z nią Holandii. Któż nie zna obrazów pędzla Rubensa, Rembrandta oraz Diego Velazqueza. W Polsce głównymi przedstawicielami malarstwa barokowego byli Andrzej Stech, Daniel Schulz oraz Tomasz Dolabella - malarz na dworze króla Zygmunta III Wazy, jeden z pierwszych przedstawicieli baroku w Polsce.